Изследвания и процедури

Трансферин

На английски език: Transferrin

Показания

  • При клинични данни за недоимък на желязо
  • В диференциалната диагноза на хипохромните анемии

Трансферинът е гликопротеин с молекулна маса 76 000. От него е образувана преобладаващата част на бетаглобулините. Свързва към молекулата си два Fе+++ йона. В здрави около 1/3 от трансферина в кръвната плазма е наситен с Fе+++ йони. Комплексът трансферин - Fе+++ йони се залавя от мембранни рецептори най-вече на клетки от костния мозък. След като отдаде желязото във вътреклетъчното пространство, трансферинът отново се освобождава в междуклетъчното пространство. Желязо е необходимо не само в процеса на еритропоезата, но и при всички пролиферативни процеси. От това се определя взаимозависимостта между концентрацията на трансферина в извънклетъчното пространство и активността на имунната система или туморния растеж.

Биологичен материал

  • Серум

За да може освен концентрацията на трансферина да се определи и концентрацията на серумното желязо, кръвта за изследване се взема с игла за еднократно ползуване в "чист от желязо" пластмасов съд.

Принцип на изследването

Определянето се извършва имунологично със специфичен антисерум чрез радиална имунодифузия, нефелометрия или турбидиметрия. В диагностиката на желязонедоимъчните състояния успоредно с концентрацията на трансферина се определя и стойността на общия желязосвързващ капацитет.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!