Изследвания и процедури

Количествено определяне на белтъка в урината

Съдържание

  1. Количествено определяне на белтъка в урината
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за количествено определяне на белтъка в урината

  • Бъбречни заболявания
  • Интоксикации
  • Мултиплен миелом
  • Макроглобулинемия на Валденстрьом

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина

Принцип на изследването

Белтъкът се утаява със сулфосалицилова киселина и натриев сулфат. Степента на възникващата мътнина се използва за преценка на концентрацията на белтъка в урината. С помощта на данни за времето, през което е събрана урината, и обема на отделената урина може да се изчисли количеството белтък, отделен с урината за единица време.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!