Състояния и заболявания

Остра левкемия

Лечение

Симптоматично лечение
Общоукрепващо лечение (supportive care), включващо: добра хигиена, стерилни помещения, профилактика на инфекциите чрез селективна деконтаминация на орофаринкса и гастро-интестиналния тракт с антимикотици и антибиотици с локално действие; внасяне на еритроцитна и тромбоцитна маса при нужда; Стимулиране на гранулопоезата посредством даването на Colony-Stimulating Factors (G-CSF и GM-CSF). В случай на заплашваща инфекция при гранулоцитопения: гама-глобулини, широкоспектърни антибиотици. Профилактика на уратната нефропатия при цитостатично лечение се осъществява чрез повишен внос на течности и даване на Allopurinol.
Химиотерапия
Целта е постигане на пълна ремисия = нормализиране на кръвната картина и находката в костния мозък (в костния мозък - по-малко от 5% бластни клетки). Към това чрез индукционна терапия по време на ремисията броят на злокачествените клетки трябва да бъде намален с най-малко 30%. Посредством последващата консолидация се цели унищожаването на злокачествени малигнени клетки. Накрая се провежда подържащо ремисията лечение.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари