Състояния и заболявания

Остра левкемия

Патогенеза

Налице е неопластична трансформация на хемопоетичните стволови клетки и експанзия на малигнения клетъчен клон за сметка на нормалната хемопоеза. Клиничната симптоматика е резултат на прогресираща костно-мозъчна недостатъчност.

Патоанатомия

В кръвта и костния мозък се откриват слабо диференцирани или недиференцирани бласти с големи атипични нуклеоли и тясна базофилна цитоплазма. При миелобластна левкемия в 25% от случаите в цитоплазмата се срещат телца на Ауер. В зависимост от това, дали левкемните клетки наподобяват клетките на някоя от нормалните редици на хемопоезата или не, се различават миелобластна (АМL), лимфобластна (ALL) и недиференцирана (AUL) остра левкемия. По имунологични маркери AUL в болшинството от случаите прилича на ALL. Левкемните клетки на даден пациент изглеждат еднакво. Типична черта е липсата на междинните форми на узряване на гранулопоезата (Hiatus leucaemicus).

Органни манифестации има в: костен мозък, слезка, черен дроб, лимфни възли. В напредналите случаи се откриват инфилтрати в голям брой органи, например бъбреци, бял дроб, мозък: Meningosis leucaemica – предимно при ALL – източник на усложнения и рецидиви.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари