Състояния и заболявания

Остра левкемия

Имунотипизиране на острата лимфобластна левкемия

Имунотипизацията се осъществява посредством моноклонални антитела срещу:

  • В-клетъчни антигени (ALL от тип В е с най-неблагоприятна прогноза)
  • Т-клетъчни антигени (T-ALL)
  • Common ALL-antigen** = CALLA (Common-ALL)
  • Острата лимфобластна левкемия от нулеви клетки няма маркерни антигени

** Общ за острата лимфобластна левкемия антиген

Фенотип Честота при възрастните в проценти (%)
Common-ALL (CALL) 60
T-ALL 20
0-ALL 15
B-ALL 5

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари