Състояния и заболявания

Остра левкемия

FAB (French-American-British-Group) класификация пo морфологични критерии

Остра миелобластна левкемия (AML) – подтипове Процент (%) от AML Цитохимично позитивни за:
М1 Остра миелобластна левкемия (AML) без узряване 20 POX
М2 Остра миелобластна левкемия (AML) с узряване 30 POX
M3 Промиелоцитна 5 POX

M4 Остра миело-моноцитна:

  • без еозинофилия
  • с еозинофилия
30 POX + esterase

M5 Остра моноцитна:

  • с недиференцирани клетки
  • с диференцирани клетки
10 esterase
M6 Остра еритролевкемия рядкост -
M7 Остра мегакариоцитна левкемия рядкост -
  • POX (пероксидазна реакция; esterase = алфа-нафтилацетатестеразна реакция
  • Забележка: Някои автори разграничават от М1 още един бластно-недиференциран МО – (нулев) подтип
ALL – подтипове Морфология Продължителност на ремисията
L1 (детски тип) предимно малки клетки голяма
L2 (възрастов тип) хетерогенна клетъчна популация малка
L3 (Burkitt-ов тип) предимно бласти малка
  • Цитохимични промени при остра лимфобластна левкемия: PAS-положителни; peroxydasa и esterase-отрицателни парабласти

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари