Състояния и заболявания

Остра левкемия

Лечение на острата левкемия в зрялата възраст (80% AML – 20% ALL)

Индукционна терапия: съществуват различни терапевтични схеми за лечение на AML. Най-често прилаганата комбинация включва изпитания препарат Cytosin-Arabinosid (ARA-C), един антрациклинов дериват (например Daunorubicin) и 6-Thioguanin. След провеждането на 2 лечебни цикъла в болшинството от случаите се стига до пълна ремисия.

Поддържащо лечение – изпробват се различни стратегии:

  • Постоянно или периодично лечение (предимно с ARA-C и втори препарат)
  • С или без интермитентно включване на интензивни цитостатични цикли

Прогноза: постигане на пълна ремисия има в 60 – 80% от случаите. Посредством интензивна химиотерапия могат да бъдат разрушени 99 – 99.9% от левкемните клетки; останалите обаче не могат да бъдат унищожени при болшинството от пациентите дори и чрез най-интензивна консолидираща терапия. 20 – 40% от болните нямат рецидив през първите 5 години (в зависимост от типа на острата левкемия, от възрастта, придружаващите рискови фактори, и терапевтичната схема).

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари