Състояния и заболявания

Остра левкемия

Диагноза на острата левкемия

Поставя се въз основа на клиничната картина – кръвна картина и костно-мозъчна находка с цитохимия и имунна диагностика.

Диференциална диагноза

  • При увеличени лимфни възли с атипични лимфоцити в кръвната картина: мононуклеоза и други лимфотропни вирусни инфекции (при мононуклеозата се наблюдава пъстра кръвна картина с активирани лимфоцити; тромбоцитите и еритроцитите обикновено са в норма, тестът на Paul Bunnel е позитивен, както и титърът на антителата срещу вируса на Epstein – Barr)
  • При панцитопения: апластичен и миелодиспластичен синдром

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари