Състояния и заболявания

Остра левкемия

Лечение на остра левкемия (ALL) в детската възраст

Индукцията с Vincristin + Prednisolon + L-Asparaginasa (или Daunorubicin) довежда при повече от 90% от случаите до пълна ремисия. Като профилактика на въвличането на ЦНС се прави обльчване на черепа и интратекално инжектиране на Methotrexat и Cytosinarabinosid.

По-нататъшното лечение след постигането на ремисия включва:

  • Редовно повторение на индукционната терапия ("реиндукции")
  • Поддържаща терапия, например с Methotrexat, 6-Mercaptopurin

Прогноза: след период от 5 години са живи все още повече от 80% от болните деца, след 10 години – още 50% от тях. Сред болните с по-дълга преживяемост се срещат само такива, които при поставянето на диагнозата са имали нормален или леко увеличен брой левкоцити и които не са дали рецидив след провеждането на индукционната терапия.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари