Състояния и заболявания

Остра левкемия

Етиология на острата левкемия

  • HTLV 1-вирусите причиняват т. нар. „Т-клетъчна левкемия при възрастни“, която се открива ендемично в Южна Япония и Карибския басейн
  • Увреждане на костния мозък от:
    • Химични вещества: бензолът и цитостатиците могат да причинят остра левкемия
    • Йонизиращи лъчения (Хирошима, лечение на Polycythaemia vera с 32Р): налице е удвояване на риска от левкемия (остра левкемия и хронична миелолевкемия при получаване на доза от 1 Gy за цялото тяло при възрастни (и 30 mGy – за зародиши)
  • Генетични фактори: например повишаване на честотата на острата миелолевкемия при тризомия 21, т.е. синдром на Down
  • Развитие на AML от предшестващ миелодиспластичен синдром или Polycythaemia vera

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари