Състояния и заболявания

Остра левкемия

Клинична картина

 • Общи симптоми с малка давност: разбитост, температура, нощно изпотяване
 • Симптоми вследствие подтискане на нормалната хемопоеза:
  • Възприемчивост към бактериални инфекции в резултат на гранулоцитопенията, възпаления в преходните кожно-лигавични зони, гъбичкови инфекции (Soor, причинен от Candida albicans)
  • Оплаквания в резултат на анемия (бледост, диспнея, уморяемост)
  • Кръвоизливи вследствие тромбоцитопения и/или консумативна коагулопатия (особено при промиелоцитната левкемия)
 • Други симптоми:
  • Евентуално увеличение на лимфните възли (30% от случаите), спленомегалия, по-рядкото увеличение на черния дроб се среща предимно при децата
  • Хипертрофичен гингивит при миело-моноцитната (М4) и при моноцитната (М5) форма
  • Meningitis leukaemica, особено при ALL с левкемни инфилтрации по очните дъна и неврологична симптоматика
  • Левкемна кожна и органна инфилтрация, евентуално болки в костите при детската форма на ALL
  • Кръвотечения вследствие на дисеминираната интравазална коагулация (DIC) и вторична хиперфибринолиза при промиелоцитната левкемия (МЗ)

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари