Състояния и заболявания

Указания за орална антикоагулантна терапия

Медикаменти и други фактори, повлияващи действието на оралните антикоагуланти

Медикаменти, които увеличеват антикоагулантния ефект

1. Инхибират метаболитния клирънс на синтрома

Phenylbutazone, Sulfonamides, Acetaminophen, Metronidazolе, Cimetidine, Oxeprazole, Ranitidine, Amiodarone

2. Потенцират антикоагулантния ефект, без да повлияват плазмените нива на синтрома

Втора и трета генерация cephalosporins, Doxycycline, Clofibrate, Heparin, Аncord, Streptokinase

3. Чрез неизвестен механизъм

Erythromicin, Anabolic steroids, Ketoconazole, Fluconazole, Isoniazid, Piroxicam, Tamoxifen, Allopurinol, Quinidine, Vit. E (megadose), Propafenon

Медикаменти, които инхибират антикоагулантния ефект

1. Нарушават абсорбцията

Cholestyramine

2. Повишават метаболитния клирънс

Carbamazepine, барбитурати, алкохол

Фактори, повлияващи антикоагулантния ефект

1. Потенцират ефекта на синтрома

Нисък прием на вит. К, малабсорбция, чернодробна дисфункция, хиперметаболитни състояния (висока температура, хипертиреоидизъм)

2. Намален антикоагулантен отговор към синтром

Повишен прием на вит. К (растителен произход – зелените зеленчуци)

Медикаменти, потенциращи антихемостазния ефект чрез нарушение на тромбоцитна функция, без да повлияват антикоагулантния ефект

Aspirin, Ticlopidin, нестероидни противовъзпалителни медикаменти, Carbenicillin, Penicillins във високи дози, Moxolactam

* Ниските дози на аспирина (около 100 mg) имат минимален гастроинтестинален страничен ефект, но добра антитромботична ефикасност.

Автор(и): доц. д-р Ива Паскалева, к.м.н., Секция по лабораторна диагностика, НЦССЗ
Източник(ци):

Наука Кардиология, Арбилис, 2000

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!