Състояния и заболявания

Указания за орална антикоагулантна терапия

Указания за антикоагулантно лечение при болни с клапно протезиране

  Прицелно INR Aspirin (mg)
Предсърдно мъждене с една от горните опер.
Синтром непр.
Аортни клапи
Механични AVR (Medtronic Hall) 2.5 (2.5 – 3.0) 80 – 100
при болни с висок риск 3.5  
Тъканни AVR 2.5 за 3 мес. 325 след 3 мес.
възрастни   325 непрек.
тромбоембол. рискови ф-ри (предсърдно мъждене, тромб в предсърдията, системен емболизъм) 2.5 непрек. 80
Митрални клапи
Механични MVR 3.0 (3.0 – 3.5) 80 – 100
Тъканни MVR, MV repair
нисък тромбоембол. риск 2.5 за 3 – 6 мес. 325 непр.
atr.fibr., thrombеmb., left atr.s. > 50 mm 2.5 непрек. 80 – 100
AVR-MVR-механични 3.0 – 4.5 непрек. 80 – 100
AVR-MVR-тъканни 2.0 – 3.0 за 3 мес. след 3 мес. 325 непр.
Автор(и): доц. д-р Ива Паскалева, к.м.н., Секция по лабораторна диагностика, НЦССЗ
Източник(ци):

Наука Кардиология, Арбилис, 2000

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!