Състояния и заболявания

Указания за орална антикоагулантна терапия

Рискови фактори за тромбоза, тромбоемболизъм и кървене

Повишен риск от тромбоза и тромбемболизъм
  • Двойно клапно протезиране
  • Предсърдно мъждене
  • Тежка ЛК-дисфункция
  • Предшестващ емболизъм
  • Състояниение на хиперкоагулация
Повишен риск от кървене
  • Възраст над 70 години
  • Предшестващо изразено кървене
  • Стомашно-чревна нестабилност
Автор(и): доц. д-р Ива Паскалева, к.м.н., Секция по лабораторна диагностика, НЦССЗ
Източник(ци):

Наука Кардиология, Арбилис, 2000

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!