Състояния и заболявания

Указания за орална антикоагулантна терапия

Показания за прилагане на орални антикоагуланти

 1. В първичната и вторична профилактика на венозния тромбоемболизъм
 2. В профилактиката на системния артериален емболизъм при болни с:
  1. предсърно мъждене
  2. тъканни или механични клапи
  3. болни с периферна артериална болест и остър миокарден инфаркт
  4. повторни инфаркти или инсулт при болни с остър миокарден инфаркт
  5. клапни пороци
  6. дилатативна кардиомиопатия
Автор(и): доц. д-р Ива Паскалева, к.м.н., Секция по лабораторна диагностика, НЦССЗ
Източник(ци):

Наука Кардиология, Арбилис, 2000

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!