Състояния и заболявания

Указания за орална антикоагулантна терапия

Препоръчвани терапевтични граници за орална антикоагулантна терапия

Показания INR
Профилактика на венозна тромбоза 2.0 – 3.0
Лечение на венозни тромбози 2.0 – 3.0
Лечение на белодробен емболизъм 2.0 – 3.0
Предпазване от системен емболизъм 2.0 – 3.0
остър миокарден инфаркт  
клапни пороци  
предсърдно мъждене  
дилатативна кардиомиопатия  
Клапно протезиране  
тъканни клапи 2.0 – 3.0
механични клапи 2.5 – 3.5
Антифосфолипиден синдром (повторни ДВТ или артер. тромбози) 2.3 – 3.5
Автор(и): доц. д-р Ива Паскалева, к.м.н., Секция по лабораторна диагностика, НЦССЗ
Източник(ци):

Наука Кардиология, Арбилис, 2000

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!