Състояния и заболявания

Уретрит

Определение

Изолираната инфекция на pars anterior urethrae, дистално от вътрешния сфинктер по етиологични, клинични и прогностични съображения трябва да бъде разграничена от инфекциите на по-високо разположените пикочни пътища.

Честота

Често срещано заболяване, наличие на много нерегистрирани случаи

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!