Състояния и заболявания

Тетралогия на Fallot

На английски език: Tetralogy of Fallot (TOF)

Тетралогия на Fallot е комбиниран вроден сърдечен порок, който включва:

  • Пулмонална стеноза: обикновено подклапна (инфундибулна) - вследствие хипертрофия на инфундибулума или съчетана с клапна стеноза
  • Дефект на междукамерния септум (VSD) - високоразположен и голям
  • "Яздеща" аорта като последица от нейната декстропозиция
  • Деснокамерна хипертрофия в резултат на пулмоналната стеноза
N.B. Относително рядко срещаната комбинация на тетралогията на Fallot c дефект на междупредсърдния септум по-рано се наричаше пенталогия на Fallot.

Тетралогията обхваща 6% от всички вродени пороци на сърцето и е най-често срещаният след първата година от живота порок, протичащ с цианоза (70% от всички "blue babies" / сини бебета").

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари