Състояния и заболявания

Тетралогия на Fallot

На английски език: Tetralogy of Fallot (TOF)

Усложнения

  • Хипоксемични кризи (най-честата причина за смъртен изход)
  • Артериални емболии (например в мозъка!)
  • Бактериален ендокардит
  • Десностранна сърдечна недостатъчност

Диференциална диагноза

  • Други цианотични сърдечни пороци с понижена белодробна перфузия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!