Състояния и заболявания

Диабетна кома

На английски език: Diabetic coma

Отключващи фактори: абсолютен или относителен недоимък на инсулин

1. Липса на екзогенен внос на инсулин

 • Първа изява на недиагностициран диабет
 • Пропусната инсулинова инжекция
 • Лечение с таблетки вместо с инсулин (при пациенти, които се нуждаят от инсулин)

2. Недостатъчен екзогенен внос на инсулин

 • Предписване на недостатъчна доза
 • Техническа грешка при определянето на дозата и нейното инжектиране

3. Повишена нужда от инсулин

 • Инфекции (пневмония, инфекция на пикочните пътища и др.)
 • Грешки в диетата
 • Операция, произшествие, бременност
 • Стомашно-чревни заболявания
 • Инфаркт на миокарда
 • Хипертиреоидизъм
 • Лечение със салуретици, кортикостероиди

В 25% от случаите се касае за т.нар. манифестна кома, т.е. захарният диабет се диагностицира за първи път в състояние на кома. Като най-честа причина се посочват инфекциите (около 40%)!

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!