Новини

Цените на пътеките в инвазивната кардиология с намаление от 20%

НЗОК ще плаща повече за някои прегледи догодина

Стентове
Намалени са цените на 41 клинични пътеки, тъй като са били свръхостойностени

Постигнат е консенсус по цените и обемите на медицинската помощ за следващата година, обявиха в четвъртък от Министерството на финансите. В крайна сметка цените на клиничните пътеки ще бъдат еднакви за всички видове болници, като за 185 пътеки (63%) те ще бъдат увеличени, за 52 пътеки (17%) ще се запазят, за 41 пътеки (14%) ще се намалят. Освен това се въвеждат 11 нови пътеки за еднодневно лечение и пет за долекуване.

През следващата година се предвижда средната цена на клиничните пътеки да достигне близо 620 лева.

Най-големи са увеличенията в областта на интензивните грижи, урологията, неонатологията, лъчелечението, хематологичните заболявания. Намалени са цените на 41 клинични пътеки, тъй като са били свръхостойностени. Най-голяма е редукцията при инвазивната кардиология – 20%.

В първичната извънболнична помощ се запазва размерът на капитациионните плащания за брой записани пациенти при личния лекар, а с 25 на сто се увеличава стойността на диспансерното наблюдение. Увеличава се и цената на профилактичния преглед – от 7.70 на 8 лева.

Покачва се и цената по програма „Майчино здравеопазване“ – от 2.20 на 5 лева. Освен това се предвиждат 9 млн. лв. за допълнително заплащане за осигуряване на медицинска помощ в дежурни кабинети от общопрактикуващите лекари след 20 часа, както и в почивни и празнични дни.

В специализираната извънболнична помощ се предвижда поскъпване на дейностите със 7% при първичния и 12% при вторичния преглед. Новите стойности са с по лев по-високи – 15.50 лв. и 9 лева. От 8 на 9 лева се повишава стойността и на профилактичния преглед.

Източник:

Mediapool