Новини

Изборът на екип в болница ще има таван – между 350 и 950 лева

Ще може да се избира само лекар или цял екип от специалисти

Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента

Министърът на здравеопазването Стефан Константинов предлага таванът за избор на екип в болница да варира между 350 и 950 лева в зависимост от клиничната пътека. За избор на екип се плаща при операция, като идеята е, ако човек иска да се лекува при водещи специалисти, да плаща повече.

Тази възможност обаче се използва в някои болници за изнудване на пациентите, само и само да си платят. Често те биват принуждавани да посочат лекар от съответната болница, без изобщо да го познават, и това им се таксува като избор на екип. Това е възможно, защото в момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които могат да се искат от пациентите.

Справка на здравното министерство е показала, че на места сега тези суми стигат и до 10 000 лева.

Новите правила за формирането на таксата избор на екип ще залегнат в наредба на здравното министерство, като промените трябва да са факт до края на годината. Те ще трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите ѝ са здравноосигурении и лечението им се покрива от НЗОК.

Занапред лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки. За пътеки на стойност до 500 лева изборът на лекар ще е до 50% от цената им, или 250 лева, а изборът на екип – 75% от нея, не повече от 350 лева.

За пътеки на стойност до 1000 лева изборът на лекар ще е не повече от 300 лева, а на екип – не повече от 450 лева. При пътеките от 1000 до 2000 лева цената за избор на лекар ще е до 400 лева, а на екип – до 700 лева. При скъпите пътеки, над 2000 лева, изборът на лекар ще е до 700 лева, а на екип – до 950 лева.

Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата.

Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът в дадено лечебно заведение е само един, както и след приключване на лечението.

За да се засили контролът, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в Районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

Автор(и): Мартина Бозукова
Източник:

Mediapool