Новини

Повече от половината българи не спортуват

Липсата на време, изграден навик и среда за спорт са основните причини

Около 55% от българите на възраст между 18 и 65 години изобщо не спортуват, сочи проучване по поръчка на Министерството на физическото възпитание и спорта, данните от което бяха публикувани в петък. Една трета от младежите на възраст между 18 и 25 години изобщо не спортуват, като процентът на неспортуващите расте с годините.

17% от гражданите в активна трудоспособна възраст се занимават със спорт и различни видове физически упражнения в извънработно време по няколко пъти седмично, а само 6% спортуват активно всеки ден.

Поне веднъж седмично около 21% от българските граждани в активна трудоспособна възраст се занимават с физически упражнения вкъщи, а близо 12% – с колоездене. Приблизително 9% предпочитат всяка седмица да практикуват колективни спортове – футбол, баскетбол, волейбол, а около 8 на сто ходят на фитнес и бодибилдинг.

Около 6 на сто предпочитат поне веднъж седмично да правят туристически излети и екскурзии. Прави впечатление, че близо две пети от българските граждани в активна трудоспособна възраст не могат да посочат спорт, който биха желали да практикуват.

Висок е делът на неспортуващите, които и в работата си не извършват активна двигателна дейност – около 62%, като делът на неспортуващите, заети в частния и в държавния сектор, е приблизително еднакъв.

Около 27% от българските граждани са подложени на физическо натоварване на своята месторабота.

В извънработно време двигателната активност на около 59% от хората в трудоспособна възраст се изразява в разходка, на 52% – в домакинска работа, а на около 35% – в градинарство.

В същото време 45 % от българските граждани в активна възраст пушат, а 58% от активните пушачи смятат, че водят здравословен или относително здравословен начин на живот.

Около 41% от хората заявяват, че не разполагат със свободно време за спортуване, 21% обясняват пасивността си с липса на изградени спортни навици, а 17% – с липса на подходяща среда. Около 48% от хората смятат, че се хранят здравословно, а всеки десети спазва специален режим на хранене с цел отслабване.

Източник:

Mediapool

Фотограф(и): Zii Yen
Снимка:

SXC