Състояния и заболявания

Хронична бъбречна недостатъчност и уремия

Лечение на усложненията

  • Последователно лечение на хипертонията, която допълнително уврежда бъбрека. АСЕ-инхибиторите би трябвало да упражняват ренопротективно действие. При терминална бъбречна недостатъчност хипертонията обикновено се дължи на задръжката на вода и соли и налага диализно лечение.
  • Профилактика и лечение на хиперкалиемията: отстраняване на причините (напр. богата на калий храна, катаболизъм), лечение на ацидозата, даване на йонообменни смоли (в зависимост от ситуацията - на натриева или калциева основа): Калийсъхраняващите диуретици са противопоказани!
  • Профилактика и лечение на бъбречната остеопатия: понижаване на високата концентрация на фосфатмте: диетично ограничаване на фосфатите, даване на фосфатосвързващи вещества като калциев карбонат, посредством което се осъществява и заместително лечение с калций. Даване на 1,25-(ОН)2-Оз (калцитриол). Лечението се контролира така, че калцият и фосфатите в серума да остават в норма.
  • Лечение на бъбречната анемия: даване на еритропоетин
  • Евентуално лечение на уремичния пруритус със селективна ултравиолетова фототерапия (СУФ) - прилагане на УВ-лъчения в граничния диапазон между УВ"А" и УВ"В".  При консервативно лечение бъбречната недостатъчност би могла да бъде задържана по-продьлжително време в стадия на компенсация. Преди появата на уремичните симптоми трябва да бъде установен контакт с нефрологичния център, така че да могат да бъдат използвани и другите възможности за лечение.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!