Състояния и заболявания

Хронична бъбречна недостатъчност и уремия

Прогноза при ХБН

Преживяемостта след 10 години възлиза на 55%.

Важно!: Ще бъдат споменати два други способа, с помощта на които от кръвното русло могат да бъдат отстранени определени вещества:

  • Хемоперфузия:
    • При този метод кръвта се прокарва извън тялото през активен въглен или изкуствени смоли, които абсорбират някои вещества и по такъв начин ги отстраняват от кръвта. Индикации: интоксикации с абсорбируеми отрови
  • Плазмена сепарация:
    • Кръвта се прекарва през едропорест филтър, така че молекулите с размери до около 2 млн. далтона могат да бъдат отделени. Прочистената плазма се замества с изотоничен / изойонен разтвор. По такъв начин могат да бъдат елиминирани високомолекулните имунни комплекси, напр. при синдрома на Goodpasture.

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!