Състояния и заболявания

Хронична бъбречна недостатъчност и уремия

Усложнения при хемодиализа и хемоперфузия

  • От страна на шънта: тромбози, кръвотечения, инфекции, сепсис
  • Свързан с постоянната амбулаторна перитонеална диализа перитонит и понякога развитие на дълбока инфекция по продължение на катетъра (обикновено предизвикана от кожни микроорганизми: в над 70% от случаите - от стафилококи). Диагноза: мътна, богата на левкоцити диализна течност, доказване на микробиологичния агент
  • При неконтролиран прием на течности - свръховодняване и хипертония (ежедневно измерване!)
  • При неконтролиран внос на калий може да се развие опасна за живота хиперкалиемия
  • Хепатит В (имунизация!) и хепатит С
  • Отлагане на алуминий в мозъка (диализна деменция) и костите
  • Кахексия вследствие катаболизма
  • Полиневропатия
  • Рядко амилоидоза с развитие на синдром на карпалния канал и др. симптоми (причина: покачване нивото на бета2 - микроглобулина)
  • Психични проблеми

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!