Състояния и заболявания

Хронична бъбречна недостатъчност и уремия

Диагноза

  • Клинична картина
  • Лабораторни данни:
    • Кръвни показатели: уреята и креатининът са повишени (сравняването на креатининовите стойности за по-дълъг период от време позволява да бъде преценен ходът на бъбречната недостатъчност), намалява креатининовият клирънс, настъпват електролитни нарушения, възможни са повръщане, диарии; метаболитна ацидоза (евент дълбоко дишане!), евент. смутен глюкозен толеранс, евент. хипертриглицеридемия
    • Уринни показатели: специфичното тегло на урината в крайния стадий е около 1.010 (изостенурия). При положение, че то не се покачи вследствие протеинурия или глюкозурия осмолалитетът е под 600 mosm/kg, уреята е под 1 g/dl; евентуално е налице глюкозурия (понижена тубулна реабсорбция).
  • Ехография:
    • При хроничен гломерулонефрит или пиелонефрит се наблюдава сбръчкан бъбрек с неравна повърхност, стесняване на паренхима, евентуално се доказват поликистозни бъбреци, при обструктивни нарушения на отводящите пикочни пътища - застой на урина в бъбречното легенче и др.

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!