Състояния и заболявания

Хронична бъбречна недостатъчност и уремия

Клинична картина

  • Обши белези:

Уремичен дъх, слабост. сърбеж. главоболие, цвят на кожата като cafe au lait (вследствие анемия и урохромия). При декомпенсация на бъбречната недостатъчност диурезата спада, телесната маса се увеличава, евент. се образуват отоци (контрол на теглото!).

  • Промени от страна на ЦНС:

Нарушения на концентрационната способност, сомнолентност до кома, психози, полиневропатия, тонично-клонични гърчове (вследствие хипертонията), рефлексите често са усилени

  • Белези от страна на белия дроб:

"Fluid lung", белодробен оток, пневмония, плеврит

  • Промени в сърцето / кръвообръщението:

Хипертония с обременяване на лявата камера, перикардит (ехографско доказване на перикарден излив), ритъмни нарушения.

Важно!: Съществуват 2 вида хипертония при терминална бъбречна недостатъчност:

Хипертония вследствие задръжката на вода/сол - подобрение се постига чрез диализа (в болшинството от случаите, 80 - 90%)

Хипертония вследствие включването на ренин-ангиотензиновия механизъм - не настъпва подобрение след диализата

  • Нарушения в стомашно-чревния тракт:

Уремичен гастроентерит с повръщане и диарични изхождания (евент. дехидратация), чревни кръвоизливи

  • Хематология:

Бъбречна (нормохромна) анемия предизвикана от подтискане на хемопоезата вследствие недоимъка на еритропоетин и натрупването на уремични отрови, хемолиза, загуба на кръв и желязо 

Тромбоцитопения, тромбоцитопатия (евент. терминална хеморагична диатеза)

Имунни функционални нарушения (напр. приблизително 50% от болните с ХБН не изграждат имунитет след ваксинирането срещу хепатит В)

  • Бъбречна остеопатия:

Съчетание на остеомалация (недоимък на калцитриол) и остеоклазия (свръхпродукция на паратхормон)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!