Състояния и заболявания

Отравяне със салицилати

Съдържание

  1. Отравяне със салицилати
  2. Клинична картина и лечение

Остро отравяне със салицилати

Естерът на ацетилсалициловата киселина присъства в голям брой лекарствени средства, представители на групата салицилати. Салицилатите постъпват в организма предимно през храносмилателната система, през кожата (при новородени, кърмачета и малки деца в състава на различни мази) и парентерално (натриев салицилат).

Острите отравяния са случайни (при деца) или умишлени. В киселата среда на стомаха погълнатите салицилати се задържат по-продължително и причиняват ерозивно-деструктивни промени по стомашната лигавица. Основната им резорбция се осъществява в чревния тракт. При терапевтични дози 50 - 80% от салицилатите се свързват със серумните протеини, докато при постъпване на токсични дози капацитетът на това свързване се ограничава поради насищане на транспортните белтъци и свободна фракция салицилати прониква в мозъка, черния дроб, бъбреците и другите органи, метаболизирането им се извършва в черния дроб, а елиминирането - през бъбреците, като зависи от рН на урината.

Хронично отравяне със салицилати

При продължително приемане на салицилови препарати в големи терапевтични дози. Клинически водещ е гастроинтестиналният синдром с гадене, повръщане, парене и болки в епитастриума, съчетан с общотоксични прояви - шум в ушите, атаксия, главоболие, изпотяване. Възможен хеморагичен гастрит.

Същността на салициловата токсичност се свързва с блокиране функцията на важни ензимни системи и ограничаване окислителното фосфорилиране до разстройство на въглехидратната, белтъчна и мастна обмяна. Създават се условия за метаболитна ацидоза от кумулирането на самата салицилова киселина и неусвоените увеличени нива на малонова, сукцинова, лимонова и фумарова киселина, млечна и пирогроздена киселина.

Освен метаболизма в тъканите, салицилатите повлияват ЦНС, главно мозъчната кора, хипоталамуса и центъра на дишането в продълговатия мозък, предизвикват възбуждане на хипоталамичната област с профузно изпотяване (симпатикотония и адреналинемия), възбуждат центъра на дишането в продълговатия мозък с тахипнея и хипервентилация, увеличават проницаемостта на капилярните стени и снижават тромбоцитната агрегация с нарушение на тромбоцитната хемостаза.

  • Летална доза за отделните салицилови препарати - от 10 до 20 г.
  • Токсични концентрации в кръвта - от 50 mg % до 1500 mg % и над тези стойности.

Лабораторни изследвания

Хемоконцентрация поради наличната дехидратация, хипокалиемия и хипернатриемия, метаболитна ацидоза, дихателна алкалоза или дихателна ацидоза, токсична концентрация на салицилати в кръв и доказване на салицилати в промивни води и урина чрез химико-токсикологичен анализ.

Патоморфология

Хиперемия и ерозии по лигавицата на стомаха, оток на мозъка, застой и дистрофични промени в черен дроб, бъбреци, сърце.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!