Състояния и заболявания

Частични нарушения на тубулната функция

 • Първични: често вродени, например бъбречна глюкозурия (погрешно поставяне на диагноза захарен диабет)
 • Вторични: като следствие от заболяване на бъбреците, особено при интерстициални нефрити
  • Нарушение на концентрационната способността с полиурия (бъбречен diabetes insipidus)
  • Бъбрек, който губи натрий (натрий губещ нефрит): когато при напреднала бъбречна недостатъчност се стигне до развитие на синдром със загуба на натрий, провеждането на бедна на сол диета можа да доведе до влошаване на бъбречната функция (която се подобрява при вноса на готварска сол). Поради това вносът на натрий трябва да съответства на неговата загуба (изследване на урината!).
  • Бъбрек, който губи калий (калиопеничен бъбрек) - обикновено се съчетава с вторичен хипералдостеронизъм
  • Бъбречна тубулна ацидоза:
   • Тип 1: Дистална тубулна ацидоза: Тежка метаболитна ацидоза поради неспособността на бъбреците да понижават рН на урината под 6; Усложненията включват резистентна на витамин D остеомалация и бъбречна калциноза.
   • Тип 2: Проксимална тубулна ацидоза: Нарушение на обратната резорбция на бикарбонатите (ацидоза вследствие загубата на бикарбонати). Клинично тя е по-лека форма в сравнение с тип 1 (не се появява остеомалация и нефрокалциноза).
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!