Състояния и заболявания

Хронична бъбречна недостатъчност и уремия

Усложнения след трансплантация на бъбрек

Постоперативни усложнения от страна на трансплантата: руптура на бъбрека, кръвотечения или тромбози на бъбречните съдове, пропускане на урина от уретерите и др.

Реакции на отхвърляне:

 • Свръхостри (вследствие преформираните цитотоксични антитела, чието наличие трябва да бъде изключено посредством теста с "mixed lymphocyte culture" (смесена лимфоцитна култура)
  • Остри: в рамките на 8 седмици след трансплантацията
  • Хронични: след изтичането на първите 8 седмици.
   • Поради опасността от развитие на реакции на отхвърляне пациентите трябва да бъдат лекувани с имуносупресори: продължително - с циклоспорин А, а първоначално - и с кортикостероиди. При опасност от отхвърляне могат да бъдат провеждани пулсове със стероиди, лечение с антилимфоцитен глобулин и моноклонални антитела срещу Т-лимфоцитите.
 • Последици от имуносупресивното лечение: левкопения, тромбоцитопения, имунна слабост (инфекции на пикочните пътища, инфекции, предизвикани от Pneumocystis carinii, цитомегалния вирус, сепсис), токсични увреждания на бъбреците от циклоспорина
 • Странични действия на стероидните препарати
 • Изява на предшествуващи заболявания на трансплантата (например гломерулонефрит)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!