Състояния и заболявания

Хипертиреоидизъм

На английски език: Hyperthyroidism

Диагноза на хипертиреоидизма

Диагнозата на проявения хипертиреоидизъм се основава на:

 1. Анамнеза (йодсъдържащи медикаменти, рентгеноконтрастни вещества и др.)
 2. Клинична картина (симптоми на хипертиреоидизъм)
 3. Лабораторни данни:
  • Доказване на повишено ниво на щитовидните хормони:
   • FT3 почти винаги е повишен
   • FT4 е повишен в 90% от случаите

    N.B. Определянето единствено на FT4 не е достатъчно, тъй като съществува изолиран ТЗ-хипертиреоидизъм (например в ранния стадий на хипертиреоидизма). В диференциалнодиагностично отношение трябва да бъде разграничавана констелацията, която може да се наблюдава при екстремния йоден недоимък: FT3 е повишен, FT4 – намален, a ТРХ-тестът се позитивира = еутиреоидизъм. Тиреостатичното лечение е противопоказано.

  • Доказване на нарушения кръг на регулация щитовидна жлеза – хипофиза (супресия на продукцията на ТТХ):
   • ТТХ базално е понижен
   • ТРХ-тестът е отрицателен

    N.B. Положителният ТРХ-тест изключва изявения хипертиреоидизъм (но не и латентния). При имуногенен хипертиреоидизъм в 90% от случаите се доказват автоантитела, насочени срещу рецепторите за ТТХ и в 70% от случаите – микрозомални Ат (МАТ) = анти-ТПО-Ат.

 4. Образни методи:
  • Ехография: отделни или дифузни ехогенни участъци и хиперваскуларизация (на цветен доплер)
  • Сцинтиграфия: увеличено отлагане на радиоизотоп – хомогенно интензивно отлагане на радиоактивното вещество при имунен хипертиреоидизъм; едноогнищно, многоогнищно или дисеминирано натрупване на радиоактивното вещество при 3-те форми на хипертиреоидна автономия
Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!