Състояния и заболявания

Хипертрофична кардиомиопатия

На английски език: hypertrophic cardiomyopathy

Определение

Хипертрофичната кардиомиопатия е заболяване, характеризиращо се с асиметрична хипертрофия на лявата камера, особено в областта на септума, със или без обструкция на нейната изходна част.

Eтиология

При хипертрофичната обструктивна кардиомиопатия (НОСМ) в болшинството от случаите се касае за автозомно-доминантно унаследявано миокардно заболяване.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!