Състояния и заболявания

Хипертрофична кардиомиопатия

На английски език: hypertrophic cardiomyopathy

Диагноза

Диагнозата изисква снемане на (фамилна) анамнеза, клиничен преглед, ЕКГ, ехокардиография, инвазивна диагностика.

Лечение

 • Консервативно:
  • Избягване на тежки физически натоварвания
  • Избягване на позитивни инотропни субстанции (дигиталис, бетамиметици) и нитрати, които довеждат до засилване на систолната стеноза
  • Лечение с калциев антагонист от типа на Verapamil
  • При поява на предсърдно мъждене – антикоагулантна терапия
 • Хирургическо:
  • Трансаортална субвалвуларна миелотомия (TSM) при недостатъчен ефект от консервативното лечение
  • Сърдечна трансплантация при пациенти с декомпенсирана сърдечна недостатъчност (стадий IV no NYHA)

Прогноза

Без лечение годишната смъртност възлиза на 3.5%, при прилагане на Verapamil – под 1.5%. Повечето смъртни случаи са следствие на камерни аритмии; засегнати са предимно млади пациенти от мъжки пол с фамилна анамнеза за внезапна сърдечна смърт.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари