Състояния и заболявания

Хипертрофична кардиомиопатия

На английски език: hypertrophic cardiomyopathy

Класификация

  • Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (НОСМ), с два варианта:
    • Идиопатична хипертрофична субаортна стеноза (IHSS)
    • Мезовентрикулна обструкция (МО)
  • Хипертрофична необструктивна кардиомиопатия (HNCM), с два варианта:
    • Асиметрична хипертрофия на септума (ASH)
    • Апикална хипертрофия (АН)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари