Състояния и заболявания

Хипертрофична кардиомиопатия

На английски език: hypertrophic cardiomyopathy

Съдържание

Патогенеза на хипертрофичната обструктивна кардиомиопатия (НОСМ):

  • Налице е телесистолно стесняване в изхода на лявата камера (вследствие асиметричната септална хипертрофия и изместената напред митрална клапа) с възникване на вътрекамерен градиент на налягането.
  • Нарушена е релаксацията на камерата в диастола.

Систолната (динамична) обструкция на левокамерния изход се увеличава при:

  • Повишаване на контрактилитета (фармакологично – посредством позитивни инотропни субстанции като дигиталис или симпатикомиметици)
  • Понижаване на пред- и следнатоварването (фармакологично – например посредством нитрати)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари