Състояния и заболявания

Тиф и паратиф

Повсеместно разпространение на причинителите. Повечето случаи се внасят от тропическите/субтропически страни. Най-важният източник на заразата са пациентите, които продължително време отделят причинителя в околната среда. При съмнение за заболяване, случай на заболяване или смърт задължително се изготвя бързо известие.

Причинители

  • Salmonella typhi
  • Salmonella paratyphi В (А и С само в тропиците)

Инфектиране

  • Директна инфекция от ръцете (от ануса до устата).
  • Индиректна инфекция чрез питейна вода или замърсени хранителни продукти.

Съществуват четири форми на протичане:

  • Циклична обща инфекция
  • Септична обща инфекция
  • Гастроентерит
  • Отделяне на причинителя

Инкубационен период: 1 - 3  седмици. Колкото no-висока е инфекциозната доза, толкова no-кратък е инкубационният период.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари