Състояния и заболявания

Тиф и паратиф

Повсеместно разпространение на причинителите. Повечето случаи се внасят от тропическите/субтропически страни. Най-важният източник на заразата са пациентите, които продължително време отделят причинителя в околната среда. При съмнение за заболяване, случай на заболяване или смърт задължително се изготвя бързо известие.

Причинители

  • Salmonella typhi
  • Salmonella paratyphi В (А и С само в тропиците)

Инфектиране

  • Директна инфекция от ръцете (от ануса до устата).
  • Индиректна инфекция чрез питейна вода или замърсени хранителни продукти.

Съществуват четири форми на протичане:

  • Циклична обща инфекция
  • Септична обща инфекция
  • Гастроентерит
  • Отделяне на причинителя

Инкубационен период: 1 - 3  седмици. Колкото no-висока е инфекциозната доза, толкова no-кратък е инкубационният период.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари