Състояния и заболявания

Хипертиреоидизъм

На английски език: Hyperthyroidism

Лечение на тиреотоксичната криза

To ce провежда винаги в интензивно отделение.

Етиопатогенетично лечение

  • Блокиране на хормоналната синтеза: Тиамазол 160 – 200 mg/ден i.v.
  • Инхибиране на отделянето на хормоните посредством даването на йодид: например луголов разтвор 3 x 15 капки/ден – 1 час след приема на Тиамазол. При предизвикана от йодиди тиреотоксична криза даването на йодид не е ефикасно.
  • При предизвикана от йодиди застрашаваща тиреотоксична криза най-ефективните мероприятия са плазмаферезата и евентуално извършване на субтотална билатерална тиреоидектомия.

Симптоматично лечение

  • Заместване на течностите, електролитите и покриване на калорийните нужди по парентерален път (най-честата грешка е пропускането на дехидратацията): 3 – 4 литра течности/ден; 3000 Kcal/ден
  • Бетаблокери: в никакъв случай да не се дават препарати с отрицателно инотропно действие при пациенти със сърдечна недостатъчност
  • Глюкокортикоидите се препоръчват поради относителната недостатъчност на надбъбречните жлези
  • Физикални методи, водещи до понижаване на температурата
  • Евентуално седативни препарати
  • Профилактика на тромбоемболизма
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!