Състояния и заболявания

Хипертиреоидизъм

На английски език: Hyperthyroidism

Диагноза на hyperthyreosis factitia, или екзогенен внос на щитовидни хормони

  1. Непредумишлено в рамките на заместителното лечение
  2. Умишлена злоупотреба от страна на пациента, обикновено с цел намаляване на телесната маса (например в рамките на anorexia nervosa):
    • Несъответствие между ексцесивното покачване на съотношението FT3/FT4, от една страна, и спокойствието на пациента, от друга страна
    • Решаващо е тоталното потискане на поглъщането на радиоактивен йод от страна на жлезата (интактен регулационен механизъм)

N.B. Диференциална диагноза с подостър тиреоидит (СУЕ е силно ускорена)!

N.B. Диагностициране на много рядко срещания „централен“ хипертиреоидизъм: съотношението FT3/FT4 е повишено; базалната и стимулираната секреция на ТТХ са повишени (което изключва наличието на проявен хипертиреоидизъм), ТТХ се повишава и струмата нараства при провеждане на тиреостатично лечение!

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!