Състояния и заболявания

Хипертиреоидизъм

На английски език: Hyperthyroidism

Клинично протичане при особените форми

Старчески хипертиреоидизъм (над 60-годишна възраст): „маскиран“ моно- или олигосимптомен хипертиреоидизъм

 • Загуба на тегло, отпадналост (погрешна диагноза: „туморна кахексия“); в този случай трябва да се внимава при „търсенето на тумор“ със съдържащи йод контрастни вещества, преди да бъде изследвана функцията на щитовидната жлеза: ако на един пациент със свръхфункция на щитовидната жлеза бъде дадена съдържаща йод контрастна материя, то той можа да изпадне в тиреотоксична криза и евентуално да екзитира
 • „Старческа“ депресия
 • Сърдечна недостатъчност („high-output-failure“), която е „рефрактерна на дигиталисово лечение“, тъй като дигиталисовите препарати не отстраняват причината
 • Ритъмни нарушения (екстрасистоли, предсърдно мъждене)

Тиреотоксична криза/кома

Може да настъпи спонтанно при хипертиреоидизъм: често след прием на йод (рентгеноконтрастна материя, медикаменти) при пациенти с автономен процес на щитовидната жлеза, след спиране на тиреостатичното лечение; след струмектомия, когато операцията не е извършена в еутиреоидно състояние, при операции или допълнителни тежки вторични заболявания при изявен хипертиреоидизъм.

Стадии:

 1. Високостепенна тахикардия или тахиаритмия при предсърдно мъждене
  • Температура до 41°C, изпотяване, ексикоза
  • Психосоматично безпокойство, страх, делирни състояния
  • Повръщане, диарични изхождания
  • Мускулна слабост, адинамия
 2. Допълнително нарушения на съзнанието, сомнолентност
 3. Допълнително кома с евентуално недостатъчност на надбъбречните жлези и на кръвообращението
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!