Състояния и заболявания

Епилепсия - етиология, класификация, диагностика и лечение

Синоними: свещена болест
На латински език: epilepsia, morbus caducus, morbus comitialis, morbus sacer
На английски език: epilepsy, falling sickness

Eтиология на епилепсиите

Генетични епилепсии; 

Епилепсии със структурни / метаболитни причини:  

  • Малформации на коровото развитие (хемимегаленцефалия, хетеротопии и  др.);
  • Неврокутанни синдроми (комплекс Туберозна склероза, с-м на Sturge-Weber); 
  • Тумори; 
  • Инфекции; 
  • Травми;
  • Ангиоми;
  • Перинатални инсулти;
  • Инсулти;

Епилепсии с неясна причина; 

Източник(ци):

Българско Дружество по Неврология: национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията под редакцията на чл. кор. проф. д-р И. Миланов, д.м.н. проф. д-р В. Божинова, д.м. проф. д-р Ив. Търнев, д.м.н.

Източник(ци):

По инициатива на: Българско дружество по неврология, Българско дружество против епилепсията, Научно дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари