Статии

Клинични признаци за тежки случаи на заболяването пандемичен грип

Необходимост от интензивна терапия

Обаче понастоящем вниманието е съсредоточено върху клиничното протичане на болестта при малки подгрупи пациенти, при които много бързо се развива много тежка форма на прогресираща пневмония, и върху наблюдението на такива пациенти. При тях тежката пневмония често е свързана с развитието на недостатъчност в други органи или със забележимото влошаване на съпътстващи заболявания, като астма или хронична обструктивна белодробна болест.

Лечението на такива пациенти е трудно – за целта се изискват големи усилия и ресурси. Това убедително доказва, че най-тежкото бреме при оказването на медицинска помощ на пациентите по време на пандемия ляга върху отделенията за реанимация и интензивна терапия.

При тежките случаи на заболяването най-разпространена е първичната вирусна пневмония, която често води до смъртен изход. При 30% от случаите със смъртен изход са били установени вторични бактериални инфекции. Най-разпространените причини за смърт са били дихателна недостатъчност и рефлекторен шок.

По време на съвещанието бяха представени детайлни изследвания на патологията при тежките случаи на заболяването, потвърдени от резултатите от изпитанията върху експериментални животни. Тези данни потвърждават способността на новия вирус H1N1 непосредствено да предизвиква тежка пневмония.

Източник:

СЗО