Новини

3D изследване визуализира тумори

Виртуалната колоноскопия безболезнено открива рак на дебелото черво

Виртуална колоноскопия
Виртуална колоноскопия

Виртуално 3D изследване визуализира тумора в дебелото черво още преди да се е развил. Това е най-новият и модерен метод за безболезнено откриване на рака на дебелото черво. Засега обаче се прилага само в 3 болници у нас.

„С този метод има възможност да се огледат всички отдели на дебелото черво. Разхождаме се виртуално вътре в червото и оглеждаме стените му. Апаратът обработва и трансформира над 1000 картини. Образът е триизмерен – 3D, и можем да огледаме дебелото черво сегмент по сегмент от всички страни. Така с достоверност до 80% могат да се установят ранните изменения, които допълнително се изследват“, разказва доц. Галина Кирова, завеждащ клиниката по образна диагностика в Токуда болница София.

5000 болни на година

Всяка година у нас се регистрират 4600 болни с рак на дебелото черво, което представлява 13.4% от всички туморни заболявания.

Сериозният проблем е, че у нас ракът на дебелото черво се открива късно – в 33% от случаите едва в 4-и стадий, докато в развитите страни този процент е 20 – 25. А открит навреме, този рак е лечим.

Заедно с това статистиката сочи увеличение – всяка година новите болни са повече. През 2007-а регистрираните нови болни са били 4599, през 2008 – 4625, през 2009 – 4584, а през 2010 година вече са 5014.

С по-голям риск да развият рак на дебелото черво са хора с:

  • близки роднини (от първи ред) със същото заболяване,
  • тежък хроничен колит,
  • болест на Крон,
  • фамилна полипоза.

Ракът на дебелото черво е един от най-честите тумори както при мъжете, така и при жените. Заболеваемостта и смъртността са високи, като у нас ежегодно се регистрират около 5000 души. Заедно с това статистиката сочи увеличение – всяка година новите болни са повече.

„Тези пациенти, които идват с оплаквания, вече са в напреднал стадий. На този етап прогнозата е лоша и за съжаление дори със съвременните възможности на онкологията не може да се помогне“, обяснява доц. Кирова.

Повечето от туморите на дебелото черво се развиват бавно – за период от около 5 години. Това определя и честотата на профилактичните прегледи. Смята се, че ако след 50-годишна възраст се преглеждаме на всеки 5 години, рискът да пропуснем начално изменение, от което да стане злокачествено, е малък.

„Целта на така наречената виртуална колоноскопия е да установи онези промени, които имат потенциала да се превърнат в злокачествени тумори, а това най-често са малки полипи. Те са напълно лечими, ако се отстранят своевременно. Затова методът е подходящ за изследване на хора без оплаквания и такива, които имат повишен риск да развият рак на дебелото черво. При тях компютър-томографското изследване се извършва с ниска доза на рентгеново лъчение и без да се инжектира контрастно вещество през вената на ръката“, разказва доц. Кирова.

Ако има съмнение за онкологично заболяване, изследването има за цел да определи размерите на тумора и има ли метастази в съседните органи. За съжаление обаче не може да се вземе биопсия. Затова методът не може изцяло да замени колоноскопията. При нея в дебелото черво се влиза с камера и освен оглед на стените му се взема и парченце тъкан за хистология. Все още не съществува образно изследване, което да прави анализ на тъканите и да замени хистологията, обяснява доц. Кирова.

Часове след изследването суперапарат посочва риска от рак

Суперапарат изследва за минути човешкото тяло и само след няколко часа казва с невероятна точност дали сме застрашени да развием рак в даден момент от живота си, съобщиха лекари. Новото поколение техника се нарича секвенатор и е предназначено за превенция и молекулна диагностика чрез генетичен анализ, който най-точно казва дали по наследство сме застрашени да развием някакъв вид онкологично заболяване. Той е въведен в клиника „Малинов“ и е първият от този вид в България. С подобна система разполагат само четири други държави в Европа – Великобритания, Холандия, Швейцария и Германия.

„Нашата страна е петата в Европейския съюз и на континента, която има възможността да предложи на пациентите си модерна диагностика и лечение, подчерта водещият у нас онколог проф. Иван Черноземски и препоръча хората превантивно да се изследват, тъй като секвенаторът определя молекулните изменения, свързани с диагнозата, прогнозата и терапията на заболяването.

В първите няколко месеца от пускането в експлоатация апаратът ще изследва за мутации и предразположеност към рак на млечната жлеза.

„Една от основните причини за неблагоприятния изход от лечението при някои тежки социалнозначими заболявания е откриването на болестта в напреднала фаза. Успоредно с това болничното лечение и скъпите лекарства натоварват както държавния, така и личния и семейния бюджет“, каза пък проф. д-р Дамян Дамянов, председател на Съюза на учените в България и председател на Българското хирургично дружество.

Досега у нас и в съседните страни изследването на нарушенията в гени, определящи заболяванията, беше невъзможно или много трудно, продължително и скъпо. Новата техника може да се използва едновременно за секвениране на няколко големи гена от генома на раковите тъкани и така да даде информация за развитието на болестта и начина на лечение при всеки един пациент. Изследванията с него за рак на млечната жлеза започват от април.

Автор(и): Веселина Мончева
Източник:

Монитор

Снимка:

iStockphoto