Състояния и заболявания

Полипи на дебелото черво

Честота

При възрастните се откриват в около 10% (в патологоанатомичните отделения), с напредването на възрастта те зачестяват (при пациенти над 60 години - в около 20% от случаите). Над половината от полипите на дебелото черво са разположени в ректума.

Патоанатомия

Като полип се обозначава всяка протрузия към лумена на червото. В колона се различават четири хистологични типа:

  • Аденоми
  • Хамартоми
  • Хиперпластични и възпалителни полипи

Аденоми

Това са епителни тумори с особено значение за патогенезата на дебелочревния карцином. Болшинството от карциномите на дебелото черво се развиват на базата на аденоми, т.е. важна е последователността аденом-карцином! При това епителната дисплазия представлява преканцероза. Докато последната не инфилтрира muscularis mucosa, не настъпва и метастазиране. При прекрачването на тази бариера е налице инвазивен карцином. Пациентите с аденоми са застрашени от развитие на аденоми (с евент. карциномно израждане) и на други места в дебелото черво.

Вилозен аденом

Често е разположен на широка основа, въсите могат да доведат до образуване на слуз със загуба на вода и калий. Този тип аденом показва най-висока честота на израждане!

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!