Състояния и заболявания

Полипи на дебелото черво

Съдържание

  1. Полипи на дебелото черво
  2. Особени форми
  3. Клинична картина, усложнения, диагноза
  4. Лечение

Клинична картина

Обикновено безсимптомно протичане със случайно установяване по време на дебелочревни изследвания

Усложнения

Кръвотечения, обструкция, раково израждане

Диагноза

Ректално-дигитално туширане, ректо-/колоскопия

Важно!: При откриването на аденом целият колон трябва да бъде огледан за евентуално наличие и на други аденоми.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари