Състояния и заболявания

Полипи на дебелото черво

Особени форми

 • Фамилна аденоматозна полипоза (ФАП) - честота 1:10 000. Налице е автозомно-доминантно унаследяване, в 40% от случаите се касае за новопоявила се мутация. Генът на ФАП се разполага на 5-тата хромозома (5q21). Типична е появата на множествени (повече от 100) колоректални аденоми, най-често след 15 годишна възраст. ФАП представлява облигатна преканцероза с висок риск за израждане!
  • Екстраколични (извънчревни) прояви на ФАП:
  • Аденоми в стомаха/дуоденума (50%)
  • Епидермоидна киста (50%) и остеом (80%): по-рано описван като синдром на Gardner
  • Вродена хипертрофия на пигментния епител на ретината (85%)
 • Синдром на Cronkhite-Canada: генерализирана полипоза на стомашно-чревния тракт и кафеникава пигментация на кожата с алопеция и изменения по ноктите. Проявява се след 50-тата година от живота с рефрактерни на лечение диарии, евентуално животозастрашаваща загуба на електролити
 • Синдром на Turcot: полипоза и глио/медулобластом
 • Възпалителни и хиперпластични полипи: те са малки, често възседнали върха на гънката доброкачествени изменения на лигавицата.
 • Хамартомни полипи:
  • Ювенилни полипи (фамилно проявяващи се)
  • Синдром на Peutz-Jeghers:
   • Унаследявана полипоза на тънкото, понякога и на дебелото черво
   • Меланинови петна по устните и лигавицата на устата
   • Понякога е възможно ротиране на полипа с хеморагично инфарциране
   • У 5- 10% от жените с този синдром се развива овариален карцином

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари