Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт

Съдържание

  1. Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт
  2. Патофизиология
  3. Клинична картина
  4. Лечение и прогноза

Вследствие смутено развитие между двете системи на кръвообръщението с различно налягане възниква пряка комуникация (шънт):

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!