Състояния и заболявания

Дефект на междупредсърдната преграда

На латински език: Defectus septi interatriarum
На английски език: Atrial septal defect (ASD)

Класификация на междупредсърдните дефекти

  • Дефект тип ostium primum (ASD I): рядко срещан е ниско разположеният септален дефект, достигащ до равнината на атриовентрикуларната клапа. ASD I се причинява от задръжка в развитието на ендокардната възглавничка. Към така наречените дефекти на ендокардната възглавничка се причисляват два други варианта:
    • Частичен предсърднокамерен канал: ASD I + аномалия на атриовентрикуларната клапа
    • Пълен предсърдно-камерен канал: ASD I + VSD + аномалия на атриовентрикуларната клапа
  • Дефект тип ostium secundum (ASD II): това е най-честата форма. Дефектът се разполага над Fossa ovalis, причинява се от задръжка в развитието на Septum secundum.
  • Дефект тип sinus venosus: това е рядко срещан високо разположен дефект на междупредсърдната преграда на границата с горната куха вена (superior cava-defect). Обикновено той се комбинира с частично патологично вливане на белодробните вени (в дясното вместо в лявото предсърдие).
  • Дефект тип foramen ovale: налице е комуникация между предсърдията в областта на fossa ovalis. При 25% от хората може да бъде намерен отворен foramen ovale без да има ляво-десен шънт (LRS).

Дефектите на междупредсърдната преграда понякога се съчетават с други сърдечни пороци. При някои от тях наличието на ASD осигурява преживяването на бебето (например трикуспидална атрезия, транспозиция на големите артерии). Рядката комбинация на ASD с митрална стеноза е известна като синдром на Lutembacher.

Честота: ASD обхваща 10% от всички вродени пороци (най-често ASD II). Отношението мъже:жени е 1:2.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари