Законодателство

Имунизационен календар на Република България

Навършена възраст Имунизация Ваксина Начин на приложение
1 2 3 4
През първите 24 часа след раждането Имунизация против хепатит Б Рекомбинантна хепатит Б ваксина мускулно, 0.5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
От втори месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б мускулно, 0.5 мл
Имунизация против пневмококи Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0.5 мл
От трети месец Имунизация против пневмококи Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0.5 мл
От четвърти месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б мускулно, 0.5 мл
Имунизация против пневмококи Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0.5 мл
От шести месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б мускулно, 0.5 мл
От седми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
От дванадесет месеца Реимунизация против пневмококи не по-рано от 6 месеца след III прием Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0.5 мл
От тринадесет месеца Имунизация против морбили, паротит, рубеола Комбинирана ваксина морбили – паротит – рубеола мускулно, 0.5 мл
От осемнадесет месеца – не по-рано от една година след третия прием Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б мускулно, 0.5 мл
Шест години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина мускулно, 0.5 мл
Седем години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
Единадесет години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
Дванадесет години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против морбили, паротит и рубеола Комбинирана ваксина морбили – паротит – рубеола мускулно, 0.5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл
Седемнадесет години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту БЦЖ ваксина вътрекожно, 0.1 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл
От 25-ата година – в календарната година на навършване на възрастта през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТД ваксина мускулно, 0.5 мл

Не пропускайте

Коментари