Законодателство

Клинична пътека (КП) № 056. Диагностика и лечение на болести на черепномозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

Не пропускайте

Коментари